Menu

COB Gallery

Establerta el 2011. Cob Gallery centra el seu programa a la multidisciplinarietat i amb seu a Londres es focalitza en el gran talent artístic emergent. Amb la seva concepció original com un espai de projectes dirigit per artistes, la galeria encara manté una cultura d’estreta col·laboració i suport mutu entre creadors i curadors, oferint una plataforma inclusiva i nutritiva perquè els artistes desenvolupin la seva pràctica. Presentant una combinació d’exposicions de debut, individuals i col·laboratives, la galeria té un programa divers, provocatiu i distintiu d’activitat artística.

button<
button