Menu

Cecilia Bengolea

1979, Buenos Aires

Cecilia Bengolea
Cecilia Bengolea
Perfil
Artist, Participant

Cecilia Bengolea és una artista multidisciplinar que treballa amb el vídeo, la performance i l’escultura, la pràctica de les quals se centra en la investigació antropològica de formes de dansa comunitària contemporànies i arcaiques. El seu interès gira al voltant de la nostra relació amb la natura, els elements, les creences animistes i la figuració coreogràfica. Utilitza la col·laboració per construir un cos més ampli de treball mentre percep la dansa i la performance com una escultura animada que permet convertir-se tant en subjecte com en objecte dins del seu propi treball.

button<
button