Menu

Moon Geese and Beyond – blending art and science

— Una conversa entre l'artista Agnes Meyer-Brandis i la comissària Ulla Taipale

dijous 14 novembre 2019, 7 pm

MOBILE MOON, Astronaut Training Method No. V, Moon Goose Colony, videostill, 2011 © Agnes Meyer-Brandis, VG-Bild Kunst 2018

Aquesta conversa il·lustrada entre l’artista Agnes Meyer-Brandis (Alemanya) i la comissària Ulla Taipale (Finlàndia) se centra en el procés del projecte de llarga durada i la performance amb les fantàstiques “Oques de la Lluna”.  El bisbe anglès Francis Godwin (1562-1633) va descobrir les “Oques de la Lluna”, una espècie d’ocell migratori especial que en lloc de viatjar cap al Sud, emprèn el seu vol anual cap a la Lluna. Meyer-Brandis i Taipale van poder comprovar la veracitat de les descripcions de Godwin, a Sibèria, durant l’Expedició a l’eclipsi total de sol el 2008. Després dels prometedors resultats de les proves fetes amb “oques llunars” locals, que emprengueren el vol cap a la lluna russa, Meyer-Brandis va continuar treballant amb la seva pròpia colònia d’oques en una granja italiana, per a entrenar-les per a futurs viatges espacials. El públic tindrà l’oportunitat de veure material inèdit de l’expedició feta a Rússia, i de l’astronauta de l’Oca Lunar a Itàlia, entre d’altres.