Menu

Fenómenos imaginarios. Taller

1 octubre — 7 novembre 2019

Aquest taller pren com a punt de partida la polaritat de l’obra dels dos artistes participants: Paco Chanivet i Miquel García. Chanivet interessat en la ciència-ficció, la tecnologia i les novel·les de terror desenvolupa en la seva obra una simbiosi on es confonen la realitat i la ficció, Garcia combina pràctiques col·laboratives amb processos participatius en els quals la memòria i el rescatar històries ocultes construeixen escenaris de múltiples identitats.

L’espai de treball, plantejat com un laboratori en el qual convisquin la cerca i la creació planteja elaborar un grup de treball múltiple en el qual es treballi entorn del cinema d’assaig i la ficció especulativa com a mitjà de recerca, expressió i coneixement del nostre entorn més pròxim.

Partint del domèstic i de la proximitat, el taller adopta l’assaig i la ficció com a gèneres dúctils, mal·leables i elàstics per a abordar la creació audiovisual com a forma de crítica i pensament i elaborar, amb els participants al taller, una sèrie de peces audiovisuals amb esperit crític que serveixin com un espai d’experimentació, aprenentatge i de reflexió.