Menu

Proyecto Paralelo

PROYECTO PARALELO es va fundar el 2012 quan, després de 15 anys de viure i treballar a Madrid, Issa M. Benitez va decidir retornar a la seva ciutat natal part de la seva experiència publicant, curant i gestionant diferents artistes i projectes a Europa. Les principals línies de treball de la galeria estan vinculades a pràctiques conceptuals en diferents suports i a l’art contemporani entès com un esforç entre generacions. La galeria està interessada en treballar a prop dels artistes en el desenvolupament de projectes d’exposició i presentació. Cada espectacle es concep com un procés de diàleg a llarg termini en el qual pretenem situar l’obra en context i oferir una visió complexa de la pràctica de l’artista.

button<
button