Menu

Reunions Professionals 2019

Les reunions professionals tenen l’objectiu d’oferir un espai perquè els professionals es connectin, formulin noves idees, intercanviïn coneixements i debatin interessos comuns.

Amb el títol DOING CONTEXT(S), el programa MeetingsPro 2019 va proposar un ventall de reunions amb representants del mon de l’art contemporani en l’àmbit internacional. Tot reflexionant sobre la producció de vídeo, el tren del pensament que van articular les reunions va ser una reflexió sobre l’espai i el temps, així com els elements que configuren els nostres contextos reals i possibles.

71 participants i 18 reunions

 

PARALLEL RUNNING

Dimarts 19 de novembre, 12 – 13.30pm

 Moderador: Andrew Colquhoun, artista

Participants: Maria Escobedo, artista; Fito Conesa, artista; Serafín Alvarez, artista; Gabriella Torres-Ferrer, artista; Lúa Coderch, artista; Cristina Goberna Pesudo, arquitecte.

________________

(NOT)SUCH OF A DOPPELGÄNGER

Dimarts 19 de novembre, 12 – 13.30pm

 Moderador:  María Solé, BIG Architects

Participants: Arash Fayez, artista i comissari; Denise Araouzou, comissària; Rosa Lleó, comissària; Juan Pablo Porta, arquitecte; Julia Capomaggi, arquitecte.

________________

RATHER HERE AND NOW

Dimarts 19 de novembre, 12 – 13.30pm

 Moderator: Simone Frangi, comissari LiveWorks

Participants: Veronica Valentini, comissària, EMMA, BAR project; Olivier Collet, HOMESESSION Barcelona; Ane Rodríguez Armendáriz, comissaria; Katia Roessel, artista.

________________

 SLOWLY GETTING INTO IT

Dimarts 19 de novembre, 16 – 17.30pm

 Moderadora: Daniela Arriado, Screen City Biennial

Participants: Théo-Mario Coppola, comissari i critic; Fleur van Muiswinkel, Contour Biennale; PeiPei Han, PHOTOFAIRS; Pep Vidal, artista; Mario Gutiérrez, Proyector Festival; Francesco Urbano, comissari

________________

EVERY ONCE IN A WHILE

Dimarts 19 de novembre, 16 – 17.30pm

 Moderadora: Chiara Cartuccia, comissària

Participants: Latitudes (Mariana Canepa Luna, Max Andrews), comissaris; Katia Roessel, artista; Marlie Mul, artista.

________________

EUROPE-NESS(S)

Dimarts 19 de novembre, 18 – 19.30pm

 Moderador: Théo-Mario Coppola, comissàri i crític

Participants: Denise Araouzou, comissària; Rosa Lleó, comissària; Francesco Urbano, comissari; Ludovica Carbotta, artista; Simone Frangi, comissari LiveWorks.

________________

TO GO, ACTUALLY, PUBLIC

Dimarts 19 de novembre, 18 – 19.30pm

 Moderadora: Ane Rodríguez Armendáriz, comissària

Participants: Ana Manubens, comissària; Chiara Cartuccia, comissària; Vanina Saracino, Screen City Biennial

________________

DIGITAL NARRATIVES & THEIR EMPATHY WITH OTHER FORM & FORMATS OF MOVING IMAGE

Dimecres 20 de novembre 16 – 17.30pm

 Moderadora: Menene Gras, Casa Asia

Participants: Théo-Mario Coppola, comissari; Mario Gutiérrez, Proyector Festival; Esteban Andueza, artista; Krisztina Szipőcs (Ludwig Museum Budapest); Mariella Franzoni, comissària; Irit Batsry, artista; Antonella Medici, comissària; Francesca Llopis, artista; Gabriella Torres-Ferrer, artista; Laia Rabinad (Col·lectiu Rizoma);  Francesco Urbano, comissari.

________________

BEHIND THE SCENES, BEYOND THEM

Dimecres 20 de novembre 16 – 17.30pm

Moderadora:  Veronica Valentini, comissària, EMMA, BAR project

Participants: Laurent Schmid, artista HEAD Genève; Marlie Mul, artista; Arash Fayez, artista i comissari; Ivan Cicchetti, Espositivo Madrid; Louis-Charles Tiar, Dilalica gallery.

________________

WALKING (ON) THE LINE

Dimecres 20 de novembre 16 – 17.30pm

Moderadora: Lucia Casani, La Casa encendida

Participants: Emmanuel Lambion, comissari Maison Gregoire; Hélène Marièthoz, comissària;

Ane Rodríguez Armendáriz, curator

Sören Meschede, Concomitentes

Tobias Arndt, collector

________________

THE FUTURE OF VIDEO IN AN IMAGE-SATURATED WORLD:

RESEARCH & PRODUCTION

Dimecres 20 de novembre 18 – 19.30pm

 Moderadora: Menene Gras, Casa Asia

Participants: Katia Roessel, artista; Ignasi Aballí, artista; Esteban Andueza, artista; Anna M. Guasch, crítica; Krisztina Szipőcs, Ludwig Museum Budapest; Irit Batsry, artista;  Vanina Saracino, Screen City Biennial; Tobias Arndt, col·leccionista,  Sergi Aguilar, artista.

________________

WON’T DO NO MORE

Dimecres 20 de novembre 18 – 19.30pm

Moderadora: Cristina Cámara, Museo Reina Sofia Madrid

Participants: Myriam Rubio, MACBA Barcelona; Christine Van Assche, comissària;

Sveva D’Antonio, Collezione Taurisano; Itziar Barrio, artista; Antje Ehmann, artista,

Gregory Lang, comissari; Asli Samadova, comissària.

________________

FARSIGHTENING

Dimecres 20 de novembre 18 – 19.30pm

Moderadora: Gabriela Galcerán, art/collisions

Participants: Fito Conesa, artista; Sören Meschede, Concomitentes; Marlie Mul, artista;

Fleur Noguera, artista.

________________

OFF TIME(S), AND YET

Dijous 21 de novembre, 16 – 17.30

Moderadora: Hiuwai Chu, MACBA Barcelona

Participants: Christine Van Assche, comissària; Juan Pablo Porta, arquitecte; Andrea Rodriguez Novoa, arquitecte I comissària, BAR Project;Krisztina Szipőcs, Ludwig Museum Budapest; Emmanuel Lambion, comissari, Maison Gregoire

________________

ALTER SITES

Dijous 21 de novembre, 16 – 17.30

 Moderadora: Alexandra Laudo, comissària

Participants: Joana Hurtado, Fabra i Coats Barcelona; Sören Meschede, Concomitentes; Hélène Marièthoz, comissària; Francesco Urbano, comissari

________________

FOR THE SAKE OF IT

Dijous 21 de novembre, 18 – 19.30

Moderador: Sören Meschede, Concomitentes

Participants: Ivan Cicchetti, Espositivo Madrid; Gabriela Galcerán, art/collisions; Emmanuel Lambion, comissari, Maison Gregoire; Asli Samadova, comissària

________________

THE SPACE OUT THERE

Dijous 21 de novembre, 18 – 19.30

 Moderadora: Katia Roessel, artista

Participants: Fleur Noguera, artista ; Gabriella Torres-Ferrer, artista; Juan Pablo Porta, arquitecte; Adrian Melis, artista, Yapci Ramos, artista

________________

A-PLACE, Linking Places through Networked Artistic Practices

Dijous 21 de novembre, 18 – 19.30

Moderador: Rubén Verdú, artista

Participants: Leandro Madrazo, La Salle; Kathrin Golda-Pongratz, arquitecte i comissària; Denise Araouzou, comissària; Maria Solé, BIG Architects; Krisztina Szipőcs, Ludwig Museum Budapest.

button<
button