Menu

Video-Régimen. Coleccionistas en la era audiovisual.

Video-Régimen. Coleccionistas en la era audiovisual.

Aquesta publicació va acompanyar la presentació de l’exposició Vídeo-Règim. Col·leccionistes en l’era audiovisual. que va tenir lloc en 2015 en el Museu Lázaro *Galdiano.

El vídeo, tal com li va ocórrer a la fotografia a la fi dels anys 80 i principis dels 90, ha fet gala d’una ràpida assimilació en el sistema de l’art. Si la fotografia va veure com se la equiparava amb els patrons de valorització propis de la pintura, el vídeo tampoc ha estat aliè a una ràpida incorporació al mercat de l’art. I no sols això, sinó que les seves condicions tècniques estan alterant les característiques dels nous projectes museístics. Les transformacions introduïdes per aquesta nova tipologia d’obres han estat ràpidament naturalitzades per les institucions de l’art pròpies del segle XXI. Els vídeos i les entrevistes realitzades per Carles Guerra a un bon nombre de col·leccionistes del nostre país son testimoni dels termes amb els quals s’assimilen les peculiaritats d’aquest mitjà que des dels anys 70 s’incorpora massivament al sistema de l’art.

Entre els nombrosos col·leccionistes que han contribuït a aquest projecte es troben Alicia Aza, Teresa Sapey, Juan Várez, Estefanía Meana, Roser Figueras i Josep Inglada (Cal Cego), Josep Maria Lafuente, Han Nefkens, Ella Fontanals-Cisneros, Enrique Ordóñez, Emilio Pi & Helena Fernandino, Carlos Rosón, Sisita Soldevila, Carlos Vallejo i Wendy Navarro, Jaime Sordo, Joan Bonet i Ernesto Ventós.

Authors
Carles Guerra en diàleg amb Alicia Aza, Roser Figueras & Montse Badia, Ella Fontanals-Cisneros, Josep Maria Lafuente, Estefanía Meana, Han Nefkens, Ángel & Clara Nieto, Enrique Ordóñez, Fernando Panizo & Dorothy Neary, Carlos Rosón, Teresa Sapey, Sisita Soldevila, Jaime Sordo, Carlos Vallejo & Wendy Navarro, Juan Várez, Ernesto Ventós
Preface
Emilio Álvarez i Carlos Durán
Edited by
Sol García Galland
Published by
Screen Projects
With the contribution of
Fundación Lázaro Galdiano, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Generalitat de Catalunya, Ayuntament de Barcelona
Publication date
Febrer 2015
Languages
Castellà
Pages
144
Dimensions and weight
21 x 14 cm
Price
12 €

Pàgines relacionades

Carles Guerra

Professionals

Carles Guerra
button<
button