Menu

Seth Cluett. From Delivery To Withdrawal

— (into implicit secrecy and silence #3)

dissabte 16 novembre 2019, 12 — 11 pm

Una performance de Seth Cluett. Presentation of the Sound Archive Project. Collaborates: AMEE Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro de España. METRONOM, Fundació Rafael Tous.

En el seu text Realist Magic, Objects, Ontology, Causality, el filòsof Timothy Morton suggereix que la retòrica és “un camp gravitacional que ens succiona des del lliurament fins a la retirada, des del sensual fins al secret i el silenci implícit”. En aquest treball m’interessen les petites aberracions en l’espai i en el temps causades pel moviment corporal que poden fer-nos prendre consciència de la relació entre els nostres cossos i el món percebut. Re-imaginant les parts de l’interferòmetre Michelson-Morley utilitzades per a detectar les ones gravitacionals, com una eina fictícia per a preparar als humans a percebre les fluctuacions en l’espaitemps, aquest treball planteja un contrapunt retòric a la prova científica dels experiments reeixits de LLIGO, preguntant si és possible, eventualment, perfeccionar els nostres sentits per a identificar les modulacions de les ones de la gravetat del nostre sistema perceptiu en constant mutació. A l’obra, els altaveus reprodueixen ones sinusoidals, longituds d’ona de les quals es deriven de la disposició arquitectònica de l’espai, mentre que una presa de vídeo amb dispositius de miralls superposa la informació visual desplaçada de l’espai exterior a l’audiència. Una nova realitat saturada de partícules es deriva de l’espai buit del volum arquitectònic i de les imatges i sons desplaçats del món físic tècnicament mediat, una realitat en la qual l’espai pot sentir-se i el temps pot ser entès amb una agudesa elevada, digna del futur, revelada per la confirmació de les prediccions d’Einstein per part de la LLIGO.

12:30 pm. L’Altaveu com a Pantalla: Mediació d’arxius d’art sonor, conferencia de Seth Cluett.

6–10 pm. Introducció a l’arxiu de vídeo / so.

10 pm. From delivery to withdrawal (into implicit secrecy and silence #3), concert de Seth Cluett.